Keynotes

Physical literacy as the gateway to active participation and safety.


Rörelserikedom – en nyckel för ett aktivt och välmående liv

Föreläsningen inleds med en kort översikt över historia och definitioner av rörelserikedom – ”physical literacy” på engelska. Därefter kommer presentationen fokusera på att beskriva skillnaderna mellan rörelserikedom, fysisk aktivitet och god form. Rörelserikedomsprocessen kommer att beskrivas som ett medel för att berika samhällen för att minska kronisk sjukdom som en konsekvens av inaktivitet och för att minska fysiska och psykiska symtom som uppstår genom att inte utveckla rörelserikedom. Nya framgångshistorier och forskning om rörelserikedom kommer att framhävas.

Kasta och fånga (Aktivitet 10 min.)

Denna övning kommer att engagera deltagarna i en rörelserikedomsberikad aktivitet. De viktiga komponenterna i cykeln för rörelserikedom kommer att lyftas fram liksom skillnader mellan rörelserikedom och fysisk aktivitet.

Dean Kriellaars, University of Manitoba, Canada
Expert på physical literacy och en av världens främsta ambassadörer på detta nya koncept för fysiskt aktivitet och hälsa. Dean brinner för att sprida budskapet om rörelserikedom och att bekämpa den epidemi av inaktivitet som sprider sig snabbt. Verksam vid University of Manitoba, väl anlitad talare världen över och har utvecklat många metoder och program som används brett i Kanada. Är även fysisk rådgivare åt Cirque de Soleil som har över 1500 artister från 55 länder.
Presentationsvideo

 

Hjärnbyggarna: Skolintegrerad pulsträning för ökade resultat och utjämning mellan könen
Under åtta år har vi arbetat med pulsträning tre gånger i veckan med högstadieelever för att nå bättre resultat i skolan och för att utjämna skillnaderna mellan pojkar och flickor när det gäller betygssnitt. Vi kommer att tala om varför och hur vi arbetar på det här sättet, vilka resultat vi ser och har sett samt hur vi nu arbetar vidare med vad vi kallar Puls 2.0

HjarnbyggarnaHjärnbyggarna är ett team av fyra lärare: Daniel Kristoffersson idrott och hälsa,  Mike Andersson idrott & hälsa, Mats Nahlbom ma/no och Daniel Hermansson eng/fra. Vi började för ca nio år sedan att fundera på hur vi kunde fånga upp fler elever, särskilt pojkar, när det gäller måluppfyllelse samt hur vi kunde använda det som man i Naperville Chicago lärt sig sedan tidigt 2000-tal: pulshöjande tränings effekt på bildandet av nya hjärnceller, synapser samt impulskontroll.  Vi började med en testklass på Vammarskolan, Valdemarsvik i sydöstra Sverige. Resultaten överraskade och efter en artikel i Runner’s World formligen exploderade intresset med såväl besök på skolan som att vi fick åka ut och föreläsa och hålla workshops. Då detta tog mycket tid i anspråk blev lösningen att vi fick bilda ett företag som ersatte oss för uppkomna inkomstbortfall.
Läs gärna mer på:
www.hjarnbyggarna.se
Facebook: Hjärnbyggarna HB

 

Anna Duberg: Dans för Hälsa – en forskningsbaserad insats för att stärka psykisk hälsa hos unga

Nytänkande insatser efterfrågas för att vända trenden med den ökade psykiska ohälsan bland ungdomar. Dans för Hälsa är metodiken bakom ”Dansprojektet” – en randomiserad studie som visar att regelbunden dans gav hälsoeffekter för tonårsflickor med stressrelaterade besvär. Dans för Hälsa har fått stor spridning och implementeras nu som kompletterande insats inom elevhälsan i skolan. Föreläsningen belyser forskningsresultaten och hur kravlös dans med fokus på rörelseglädje kan ge förbättrad hälsa, stärkt självtillit och även vara hälsoekonomiskt effektiv.

Anna Duberg är Medicine doktor, forskningshandledare, leg. fysioterapeut inom psykiatri och dansinspiratör. Hennes avhandlingsarbete om dansens effekter för stressreducering hos unga har fått global uppmärksamhet – och idag varvar hon sitt forskningsarbete med nationell implementering och instruktörskurser i metodiken ”Dans för Hälsa”.  För Anna är rörelse en självklar del i hennes liv och även en drivkraft i forskning och idéutveckling.

 

Antti KAntti Koivukangas
Ibland rör han på sig, ofta har han pratat när andra rört på sig och just nu försöker han hinna med när hans barn rör på sig. Jakobstadsbon Antti Koivukangas har nyligen sadlat om från journalistrollen till jobb med kommunikation inom livsmedelsbranchen och kommer att fungera som konferencier under Rörelsedax.

Själv är den 40-årige Koivukangas en aktiv motionär, trail-löpningen ligger närmast hjärtat men han är också verksam som målvaktstränare i FF Jaros juniororganisation. För att mata själen studerar han gärna historia och sjunger i Jakobstads Sångabröder under den lilla fritid som barnfamiljstillvaron just nu bjuder på. Till den i Baggholmen bosatta familjen hör sambo och två söner i åldrarna 8 och 10 år.